БМЧ - БИЈЕЉИНСКИ МЕТОДИЧКИ ЧАСОПИС

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Vol. 15 (2023) Број 15

Научни чланци:

1. Слађана Станковић, Катарина Обадовић: Процена повезаности социјалног понашања и школског постигнућа ученика старијег школског узраста, 1-15

2. Тања Јовић: Значај оспособљености учитеља за планирање рада у настави природе и друштва, 16-23

3. Дајана Перишић, Раденка Ковачевић: Учење језика кроз игру у активностима развоја говора предшколске дјеце, 24-32

4. Драгана Радивојевић, Драгана Стајић, Слађана Арсенић: Преглед истраживања о индивидуализованој настави природе и друштва, 33-46

5. Јелена Сладојевић, Маријана Митровић, Љиљана Текић, Јелена Петровић: Музичке способности ученика у млађим разредима основне школе, 47-53

6. Тијана Мијатовић: Провјера и анализа знања информатичке писмености, 54-64

Vol. 14 (2023) Број 14

Научни чланци:

1. Сара Билић: Инклузија дјеце са потешкоћама у развоју у редовним предшколским установама, 1-8

2. Рајка Поповић, Маријана Рикић, Невена Ступар, Сузана Илишковић, Славица Коловић: Преглед досадашњих истраживања моторичких и функционалних способности код дјеце нижег школског узраста, 9-21

3. Милован Пантић: Релације морфолошких карактеристика и моторичких способности ученика 4.разреда, 22-29

4. Татјана Думитрашковић: Сложена и контрадикторна природа женских ликова у Шекспировим великим трагедијама, 30-37

5. Ана Трипуновић, Драгана Јовић, Катарина Панић Продановић, Бранкица Лазаревић: Ритмичке способности ученика IV и V разреда, 38-47

6. Амра Реџић: Слушање музике у IV разреду, 48-58

7. Александра Томић: Заступљеност календара природе у настави природе и друштва, 59-67

8. Драгана Марјановић: Примјена Орфовог инструментарија у предшколским установама, 68-81

9. Драган Љубојевић: Анализа информатичке писмености у основној и средњој школи са општине Угљевик, 82-97

10.  Лепосава Божић, Славица Савић: Ефекти програмираног тренинга на промјене у моторичким способностима код дјеце предшколског узраста, 98-110

Vol. 13 (2022) Број 13

Научни чланци:

1. Александра Лазић, Катарина Матић: Хомогене и хетерогене групе у диференцираној настави у првом разреду основне школе, 1-9

2. Драгана Михаиловић: Ангажованост ученика на часу физичког васпитања у зависности од наставних садржаја, 10-17

3. Ивана Лукић, Весна Павловић, Марјана Максимовић, Снежана Гајић, Ана Живановић: Значај наставе музичке културе за развој музичких способности ученика, 18-28

4. Милица Стојанчевић, Јелена Дамјановић: Дјечији музички инструменти, 29-38

5. Младен Благојевић, Миленко Лазаревић, Немања Јовић, Младен Николић: Анализа стања информатичке писмености ученика и наставника у основним и средњим школама са општине Зворник, 39-57

6. Наташа Поповић, Горица Ђурђевић, Јована Матић, Весна Татомировић: Виртуелне екскурзије, 58-64

7. Александра Ранђеловић, Огњен Вуковић: Анализа стања информатичке писмености у основним и средњим школама са општине Бијељина, 65-79

8. Зоран Срдија, Горан Срдија: Анализа ставова ученика о квалитету наставе информатике у основној школи, 80-86

9. Јован Узелац: Разлике између дечака и девојчица у морфолошким карактеристикама и моторичким способностима, 87-95

10. Љубица Јаковљевић, Биљана Радовић, Анђела Новаковић: Принцип очигледности у настави природе и друштва, 96-108

Vol. 12 (2022) Број 12

Научни чланци:

1. Бојан Савић: Преглед досадашњих истраживања разлика у моторичким способностима између дјечака и дјевојчица млађег школског узраста, 1-11

2. Бојана Бојић, Слађана Видојевић, Јована Ћодо, Аделиса Ћосић: Анализа статуса свода стопала код предшколске дјеце, 12-19

3. Бојана Милић, Драгана Трифуновић, Стојан Трнинић, Ђорђије Грујић: Анализа разлика заступљености рачунара у урбаним и руралним школама регије Бирач - Семберија, 20-31

4. Цвија Николић, Марко Ристић: Метода моделовања у рјешавању проблемских задатака на предшколском узрасту, 32-47

5. Дијана Николић, Тијана Николић: Преглед досадашњих истраживања деформитета стопала код дјеце од 6. до 11. године, 48-61

6. Лидија Јовичић: Самоевалуација и професионални развој наставника, 62-69

7. Марко Крунић, Небојша Перић, Гордана Петровић: Вокалне музичке способности ученика IV и V разреда, 70-79

8.  Радован Шарац: Комбинована одјељења - будућност или нестанак основног образовања у сеоским срединама, 80-89

9. Вера Ивановић: Мета анализа програмираних трансформационих процеса на развој моторичких способности узраста 3-8 година, 90-103

Vol. 11 (2022) Број 11

Научни чланци:

1. Ана Хелета: Хијерархијски модел мотивације Абрахама Х. Маслова у теорији и школској пракси, 1-8

2. Биљана Којић: Програмирана настава природе и друштва примјеном компјутера, 9-20

3. Далибор Милетић, Анђа Зарић: Полне разлике и заступљеност  стручњака у јавном и приватном сектору града Бијељина, 21-27

4. Марина Зец, Марина Видаковић, Анђела Илић, Радмила Цвијетиновић, Лало Перић: Ваннаставне активности као развој естетског размишљања код ученика, 28-38

5. Мићо Јевтић: Разлике у индексу телесне масе код дечака старости 10 година, 39-43

6. Николина Илић, Лидија Јовичић: Партнерство предшколске установе и породице, 44-50

7. Оливера Петровић: Кључни концепти у савременој постколонијалној теорији: мултикултурализам, отпор, хибридност и концепт "другог", 51-56

8. Драгана Радивојевић, Теодора Живковић,Ђорђе Грујичић, Ивана Ђорђевић: Амбијентално окружење у функцији објеката рада у настави природе и друштва, 57-69

9. Бранко Митрић: Тршић - врело српске културе, 70-77

 

 

Vol. 10 (2021) Број 10

Научни чланци:

1. Оливера Ђуровић: Креативност у почетној настави математике, 1-11

2. Марица Бабић: Развијање ритмичких способности употребом бројалица и Орфовог инструментарија, 12-21

3. Лидија Јовичић, Бојан Видаковић: Компетенције директора савремене школе, 22-29

4. Јасна Тешановић, Бранка Ристановић: Могућност употребе историзама и архаизама у настави лексике српског језика у млађим разредима основне школе, 30-36

5. Јелена Стојановић, Малина Јањушевић, Наташа Малић, Ана Бешлић: Преглед досадашњих истраживања деформитета кичменог стуба у предшколском узрасту, 37-45

6. Мирослав Крсмановић, Љубинка Симић, Драгана Тодоровић, Слободанка Николић: Анализа разлика у познавању рада на рачунару између дјечака и дјевојчица у Бијељини, 46-54

7. Маја Р. Кујунџић: Помоћни глаголи у пасиву у савременим граматичким уџбеницима енглеског језика, 55-71

 

Vol. 9 (2021) Број 9

Научни чланци:

1. Бобан Мијатовић, Нинослав Лукић: ГПС праћење возила, 1-10

2. Оливера Полић, Ивана Грачанин, Љубиша Ђорђевић, Славиша Вујановић: Хипокинезија као фактор гојазности код дјеце млађег школског узраста, 11-28

3. Сања Перић, Сузана Савић, Стефан Ђурић: Исхрана и њен значај за здравље и развој предшколске дјеце, 29-40

4. Ана Вукичевић: Методе вредновања знања ученика из природе и друштва у сеоским и градским школама, 41-49

5. Даниела Цвијановић: Васпитач у процесу планирања рада предшколске установе, 50-59

6. Милица Симић, Јадранко Станковић : Поставке основних тонова у народној музици, 60-71

7. Станислав Шкркар, Дејан Мадић, Борис Поповић, Данило Радановић: Полне разлике у фундаменталним моторичким вештинама деце 10-11 година, 72-80

8. Сњежана Пантић, Слађана Секулић, Невенка Симић, Кристина Пејчић: Анализа телесног статуса код ученика млађег школског узраста, 81-88

9. Весна Кртинић, Сандра Вукељић, Зоран Аврамовић: Демографска одрживост између депопулације и раста људског капитала - емпиријско истраживање у Републици Српској, 89-102

 

 

Vol. 8 (2020) Број 8

Научни чланци:

1. Данијела Миловановић, Ивана Остојић, Рада Сандић, Милена Берјан: Анализа разлика BMI индекса између дјеце трећег и четвртог разреда основне школе, 1-6

2. Гордана Спасојевић Стојановић, Биљана Драгичевић, Драгана Весић: Развој музичке писмености код ученика млађег школског узраста, 7-13

3. Бојана Васиљевић, Јадранка Лаловић, Ивана Перић, Дејан Вуковић: Преглед досадашњих истраживања прекомјерне тјелесне ухрањености код дјеце млађег школског узраста, 14-24

4. Сања Петровић: Улога илустрације у настави природе и друштва, 25-34

5. Весна Тодоровић, Оливера Мрковић: Шаблони и стереотипи у ликовном изразу дјеце у настави ликовне културе, 35-44

6. Јелена M. Тракиловић, Гордана Б. Спасојевић Стојановић: Традиционална пјесма и игра у разредној настави, 45-56

7. Биљана Гајић, Драгана Вучинић, Јована Вучетић, Јелена Гајић, Јелена Докнић: Познавање примена и изазова приликом примене различитих облика рада у реализацији садржаја природе и друштва у сеоским и градским школама општине Лозница, 57-67

 

 

Vol. 7 (2020) Број 7

Научни чланци:

1. Ела Ајановић, Бернадета Галијашевић, Џенана Дељкић: Разлике у ставовима ,,Беби-бум" и ,,З" генерације о важности и кориштењу бројалица у раном васпитању, 1-14

2. Драгица Милинковић, Слађана Митровић: Метод резолуције и метод таблоа у исказној логици, 15-29

3. Ивана Анђић, Драгана Деспотовић: Извор смеха у Ћопићевим ратним романима за децу, 30-39

4. Ана Грујић, Марија Перић: Дјечије музичко стваралаштво у разредној настави, 40-46

5. Јована Прокопић: Когнитивни аспект наставних екскурзија у функцији едукације ученика, 47-59

6. Маида Шувалић: Утицај морфолошких карактеристика на моторичке способности ученика четвртог разреда, 60-67

7. Јелена Јашић, Младен Васиљевић, Деса Драгичевић, Дијана Тојић: Анализа телесног статуса код деце млађег школског узраста, 68-73

8. Марија Јездић: Ставови ученика о оцењивању, оцени као мерилу знања, врстама и начинима оцењивања, 74-84

 

 

Vol. 6 (2019) Број 6

Научни чланци:

1. Драгана Радивојевић, Неда Вуковић: Ставови и мишљења ученика ромске популације о употреби мултимедија приликом усвајања садржаја природе и друштва у дневном центру Отахарин у Бијељини, 1-10

2. Лидија Јањић, Ивана Јањић, Дијана Крстић, Слободанка Дамјановић Гајић: Пјесме о природи Десанке Максимовић - могућности наставне обраде, 11-25

3. Сања Добриловић: Квантитативна анализа разлика морфолошких карактеристика код дечака и девојчица старости 10 година, 26-32

4. Данијела Миловановић, Ивана Остојић, Рада Сандић, Милена Берјан: Анализа разлика BMI индекса између дјеце трећег и четвртог разреда основне школе, 33-39

5. Марица Травар, Божана Мандић, Смиља Радовановић: Савремена схватања о дјечијој игри као методи раног учења на млађем школском узрасту, 40-47

6. Слађана Новаковић, Ана Станојевић: Болести предшколске дјеце,48-58

7. Јелена Вуковић, Славица Пејић: Организација наставног рада у првом разреду, 59-68

8. Владислав Тадић: Методички приступ развијању ритмичких способности дјеце кроз покрет, 69-80

 

 

 

Vol. 5 (2018) Број 5

Научни чланци:

1. Милица Марковић: Примјена пјесме у развоју вокалне репродукције дјеце предшколског узраста, 1-12

2. Немања Митрић: Дидактичко-методички аспекти концепције Ређо Емилија, 13-19

3.  Сњежана Б. Марковић, Драгана Д. Кокановић, Марио Љ. Максимовић, Миланка М. Матовић: Ставови ученика о слушању инструменталне музике у разредној настави, 20-27

4.  Слађана Митровић: Означене транзиционе семантике НР, 28-32

5. Софија Михољчић: Функционална метода Миодрага А. Васиљевића у служби музичке писмености, 33-43

6. Дана Тешановић, Маријана Ћирковић, Кристина Николић, Јована Вучетић: Преглед досадашњих истраживања разлика у моторичким способностима деце млађег школског узраста, 44-55

Стручни радови:

7. Марко Богићевић: Специфичности рада у првом разреду основне школе у сеоским и градским школама, 56-64

8. Слађана Живковић: Идентификација даровитости предшколске деце помоћу цртежа, 65-74

 

 

 

Vol. 4 (2017) Број 4

1. Гордана Дукић: Специфичне професионалне компетенције васпитача у пеналним установама као теоријско-емпиријски проблем инклузије, 1-14

2. Јелена Д. Ранковић: Теренски рад у функцији реализације наставних садржаја у настави природе и друштва, 15-21

3. Сандра Стевановић Томић, Маја Митровић, Велемир Легиновић, Марко Јашић: Анилиза разлика моторичких способности код дјевојчица старости 11 година из урбане и руралне средине, 22-30

4. Небојша Митровић, Далибор Стевић: Разлике у моторичким способностима дечака млађег школског узраста након примене експерименталног третмана теквонда, 31-40

5. Дејан З. Обреновић: Поезија Јована Јовановић Змаја у млађим разредима основне школе, 41-49

6. Марија Николић, Горјана Бјелица, Данијела Мађун: Утицај експерименталних третмана на развој функционалних способности код дјеце од8-11 година, 50-62

7. Александра Богдановић: Лектира у млађем школском узрасту, 63-71

8. Зорица Трифковић, Милана Гајић, Тијана Милошевић, Дана Ребић: Метеоролошке појаве и њихова интерпретација у настави природе и друштва, 72-86

9. Оливера С. Петровић-Томанић, Милица Д. Миловановић: Специфичности учења енглеског језика у предшколском узрасту, 87-91

10. Дамир Лазић: Разлике у морфолошким карактеристикама између дечака и девојчица млађег школског узраста, 92-98

11. Татјана А. Думитрашковић: Креативност у настави страног језика, 99-103

12. Владимир Гачић, Марија Петровић, Зорица Милошевић, Милијана Јанковић: Метаанализа разлика у композицији тела код дечака и девојчица млађег школског узраста, 104-115

13. Александра Милошевић, Слађана Јовановић: Народне песме у разредној настави, 116-123

14. Јелена Миливојевић, Јелена Гаврић, Сања Шућур, Стефан Ђурић: Преглед досадашњих истраживања разлика у неким димензијама антрополошког простора код дјеце педшколског узраста, 124-135

15. Мирјана Батановић: Преглед досадашњих истраживања телесних деформитета код деце млађег школског узраста, 136-144

16. Бојана Ранковић: Васпитни хумор у Јежевој кући Бранка Ћопића, 145-150

17. Александра Мандић, Сања Ристић: Компаративна анализа примјене наставних средстава у настави природе и друштва у сеоским и градским условима, 151-161

 

 

Vol. 3 (2016) Број 3

1. Даниел А. Романо: Annual Report on Publishing Articles in Mathematics Education in the Republic of Srpska During 2015, 1-7

2. Росана Стевић: Шта је раношколска математика? 8-14

3. Драгана Радивојевић: Учење путем откривања (открића) у настави природе и друштва, 15-23

4. Драгана Радивојевић: Образовни рачунарски софтвер у настави природе и друштва, 24-30

5. Маја Спречо, Александар Обреновић: Рецепција дела Бранка Ћопића код ученика у нижим разредима основне школе, 31-44

6. Ивана Јовановић, Наташа Ружичић: Улога васпитача у играма маште код дјеце предшколског узраста, 45-53

7. Драгана Јовановић, Слађана Поповић, Сања Симић: Музика и дијете, 54-65

8. Свјетлана Митровић, Ивана Ракић, Јока Спасојевић-Лазић: Ефекти развоја дјечијег гласа кроз техничке вјежбе - вокализе, 66-79

9. Нада Његовановић, Миланка Крстић: Улога, значај и контрола воде, 80-88

10. Немања Митрић, Нора Глигоревић: Најзначајнија педагошка и методичка упоришта укључивања дјеце са посебним потребама у предшколске групе, 89-104

11. Рада Р. Мандић: Истраживање ставова наставника о примјени и ефикасности амбијенталног модела учења у настави природе и друштва, 105-111

12. Снежана Радић, Драгана Милић: Утицај телевизије и филма у естетском, етичком и моралном смислу на развој деце, 112-128          

13. Светлана Стевановић, Симонета Шубарић,  Милена Јовић: Значај и утицај исхране у вртићима на развој предшкослке дјеце, 129-142           

14. Јелена M.  Милићевић Тракиловић, Десанка С.  Тракиловић: Мјесто и значај народне пјесме код дјечака и дјевојчица млађег школског узраста, 143-156               

15. Далиборка Миљатовић: Екскурзија као вид васпитно-образовног рада у школи, 157-166

16. Јулијана Перић: Значај музике у разредној настави, 167-172

 

Vol. 2 (2015) Број 2                                    Global Impact Factor (2015)       0.435

1. Даниел А. Романо: Препознавање концептуалног, процесног и процедуралног знања о скуповно-теоријској релацији посредством RBC + C теорије апстракције, 1-6

2. Сњежана Јовичић: Дувалов когнитивни модел геометријског мишљења, 7-13

3. Сњежана Јовичић: Теорија Ефраима Фишбеина о фигуралним концептима, 14-20

4. Данијела Митровић: Математика и језик, 21-26

5. Јована Миљић: Мотивација у настави математике, 27-35

6. Данијела Митровић: Математика и језик, III, 36-44

7. Златана Петровић: О математици и настави математике, 45-55

8. Гордана Спасојевић - Стојановић, Десанка Тракиловић, Јелена Милићевић – Тракиловић:   Технике развоја вокалних способности ученика у настави музичке културе, 56-63

                                                                                          

Vol. 1 (2014) Број 1

1. Jeлена Куртума, Даниел А. Романо:  Друштвене импликације математичког образовања,1-6 

2. Милка В. Николић: Примена функционалностилистичког приступа за унапређивање читалачке        писмености у завршном разреду првог циклуса обавезног образовања, 7-20

3. Милка В. Николић: Унапређивање наставе правописа увек актуелна тема у настави матерњег језика ( приказ ), 21-25

4. Оливера Петровић-Томанић: Примјена хуманистичко афективних активности у настави енглеског језика, 26-40

5. Небојша Митровић, Момчило Пелемиш, Владан Пелемиш: Анализа ухрањености код дечака и девојчица млађег школског узраста, 41-48